page_banner

मलेरिया

  • मलेरिया Pf/Pv र्‍यापिड टेस्ट उपकरण (पूरा रगत)

    मलेरिया Pf/Pv र्‍यापिड टेस्ट उपकरण (पूरा रगत)

    सिद्धान्त 1. मलेरिया प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम (Pf) र्‍यापिड टेस्ट यन्त्र/पट्टी मलेरिया पीएफ र्‍यापिड टेस्ट स्ट्रिप (होल ब्लड) सम्पूर्ण रगतमा परिसंचरण प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरमको गुणात्मक पहिचानको लागि द्रुत क्रोमेटोग्राफिक इम्युनोसे हो।2.Malaria Pf/Pv र्‍यापिड टेस्ट डिभाइस मलेरिया Pf/Pv र्‍यापिड टेस्ट डिभाइस (होल ब्लड) दुई प्रकारको परिसंचरण प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम (Pf) र प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्स (Pv) को गुणात्मक पहिचानको लागि द्रुत क्रोमेटोग्राफिक इम्युनोसे हो। ।