page_banner

HSV

  • HSV-1 IgG/IgM परीक्षण उपकरण /HSV-2 IgG/IgM परीक्षण उपकरण

    HSV-1 IgG/IgM परीक्षण उपकरण /HSV-2 IgG/IgM परीक्षण उपकरण

    एक चरण HSV-1/HSV-2 IgG/IgM परीक्षण HSV संक्रमणको निदानमा मद्दत गर्न सम्पूर्ण रगत/सीरम/प्लाज्मामा हरपेस सिम्प्लेक्स भाइरसको एन्टिबडीहरू (IgG र IgM) को गुणात्मक पहिचानको लागि द्रुत क्रोमेटोग्राफिक इम्युनोएसे हो।परीक्षण इम्युनोक्रोमेटोग्राफीमा आधारित छ र 15 मिनेट भित्र परिणाम दिन सक्छ।