page_banner

COVID-19 Ag (स्व-परीक्षण)

  • SARS-CoV-2 एन्टिजेन र्‍यापिड टेस्ट डिभाइस (स्व-परीक्षण)

    SARS-CoV-2 एन्टिजेन र्‍यापिड टेस्ट डिभाइस (स्व-परीक्षण)

    SARS-CoV-2 एन्टिजेन र्‍यापिड टेस्ट यन्त्र SARS-CoV-2 एन्टिजेन्सको नासल स्वाब नमूनाहरूको गुणात्मक, अनुमानित पहिचानको लागि द्रुत भिजुअल इम्युनोसे हो।एक नाक स्वाब नमूना 15-70 वर्ष उमेरको व्यक्ति द्वारा आफैं सङ्कलन गर्न सकिन्छ।15 र 70 वर्ष बीचका मानिसहरू जो आफैंले नमूनाहरू सङ्कलन गर्न असमर्थ छन् अन्य वयस्कहरूले सहयोग गर्न सक्छन्।परीक्षणको लागि अभिप्रेरित छselतीव्र SARS-CoV-2 भाइरस संक्रमणको द्रुत विभेदक निदानमा सहायताको रूपमा f-परीक्षण प्रयोग।