page_banner

CMC

  • Myoglobin/CK-MB/Troponin I Rapid Combo Test Device (WB/S/P)

    Myoglobin/CK-MB/Troponin I Rapid Combo Test Device (WB/S/P)

    Myoglobin/CK-MB/Troponin I Rapid Combo Test Device (पूरा रगत/सीरम/प्लाज्मा) मानव मायोग्लोबिन, CK-MB र कार्डियक ट्रोपोनिन I को सम्पूर्ण रगत, सीरम वा प्लाज्माको गुणात्मक पहिचानको लागि द्रुत क्रोमेटोग्राफिक इम्युनोसे हो। मायोकार्डियल इन्फेक्शन (MI) को निदान मा सहायता।