page_banner

कार्डियक मार्कर टेस्ट किट

 • CRP द्रुत परीक्षण उपकरण (पूरा रगत/सीरम/प्लाज्मा)

  CRP द्रुत परीक्षण उपकरण (पूरा रगत/सीरम/प्लाज्मा)

  D-Dimer Rapid Test Strip मानव सम्पूर्ण रगत, सीरम र प्लाज्मामा D-dimer को गुणात्मक पत्ता लगाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ;परीक्षणलाई संदिग्ध प्रसारित इन्ट्राभास्कुलर कोगुलेसन (DIC), गहिरो नस थ्रोम्बोसिस (DVT), र पल्मोनरी एम्बोलिज्म (PE) भएका बिरामीहरूको मूल्याङ्कन र मूल्याङ्कनमा सहायताको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

 • CRP C-Reactive प्रोटीन अर्ध-मात्रात्मक द्रुत परीक्षण पट्टी (WB/S/P) (10~30~60 mg/L)

  CRP C-Reactive प्रोटीन अर्ध-मात्रात्मक द्रुत परीक्षण पट्टी (WB/S/P) (10~30~60 mg/L)

  CrP र्‍यापिड टेस्ट डिभाइस (होल रगत/सीरम/प्लाज्मा) अर्ध-मात्रात्मक निर्धारण र सम्पूर्ण रगत/सीरम/प्लाज्मा नमूनाहरूमा CrP सांद्रताको निगरानीको लागि प्रयोग गरिन्छ।

 • सीरम एमाइलोइड एक अर्ध-परिमाणात्मक द्रुत परीक्षण उपकरण (पूरा रगत/सीरम/प्लाज्मा)

  सीरम एमाइलोइड एक अर्ध-परिमाणात्मक द्रुत परीक्षण उपकरण (पूरा रगत/सीरम/प्लाज्मा)

  सम्पूर्ण रगत, सीरम वा प्लाज्मा नमूनाहरूमा सीरम एमाइलोइड ए को अर्ध-मात्रात्मक पत्ता लगाउनको लागि द्रुत परीक्षण।सीरम एमाइलाइड ए सेमी-क्वान्टीटेटिभ र्‍यापिड टेस्ट क्यासेट (होल रगत/सीरम/प्लाज्मा) अर्ध-मात्रात्मक निर्धारण र सम्पूर्ण रगत/सीरम/प्लाज्मा नमूनाहरूमा SAA सांद्रताको निगरानीको लागि प्रयोग गरिन्छ।

 • D-Dimer Rapid Test Strip (पूर्ण रक्त/सीरम/प्लाज्मा)

  D-Dimer Rapid Test Strip (पूर्ण रक्त/सीरम/प्लाज्मा)

  D-Dimer Rapid Test Strip मानव सम्पूर्ण रगत, सीरम र प्लाज्मामा D-dimer को गुणात्मक पत्ता लगाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ;परीक्षणलाई संदिग्ध प्रसारित इन्ट्राभास्कुलर कोगुलेसन (DIC), गहिरो नस थ्रोम्बोसिस (DVT), र पल्मोनरी एम्बोलिज्म (PE) भएका बिरामीहरूको मूल्याङ्कन र मूल्याङ्कनमा सहायताको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

 • D-Dimer Rapid Test Device (पूरा रगत/प्लाज्मा)

  D-Dimer Rapid Test Device (पूरा रगत/प्लाज्मा)

  D-Dimer Rapid Test Device मानवको सम्पूर्ण रगत र प्लाज्मामा D-dimer को गुणात्मक पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्छ;परीक्षणलाई संदिग्ध प्रसारित इन्ट्राभास्कुलर कोगुलेसन (DIC), गहिरो नस थ्रोम्बोसिस (DVT), र पल्मोनरी एम्बोलिज्म (PE) भएका बिरामीहरूको मूल्याङ्कन र मूल्याङ्कनमा सहायताको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

 • Myoglobin/CK-MB/Troponin I Rapid Combo Test Device (WB/S/P)

  Myoglobin/CK-MB/Troponin I Rapid Combo Test Device (WB/S/P)

  Myoglobin/CK-MB/Troponin I Rapid Combo Test Device (पूरा रगत/सीरम/प्लाज्मा) मानव मायोग्लोबिन, CK-MB र कार्डियक ट्रोपोनिन I को सम्पूर्ण रगत, सीरम वा प्लाज्माको गुणात्मक पहिचानको लागि द्रुत क्रोमेटोग्राफिक इम्युनोसे हो। मायोकार्डियल इन्फेक्शन (MI) को निदान मा सहायता।

 • H-FABP द्रुत परीक्षण उपकरण (पूरा रगत/सीरम/प्लाज्मा)

  H-FABP द्रुत परीक्षण उपकरण (पूरा रगत/सीरम/प्लाज्मा)

  हार्ट फ्याटी एसिड-बाइन्डिङ प्रोटिन (h-FABP) र्‍यापिड टेस्ट डिभाइस (होल ब्लड/सीरम/प्लाज्मा) मानव पूरै रगत, सीरम, वा प्लाज्मा नमूनाहरूमा कार्डियक ट्रोपोनिन I को गुणात्मक अनुमानित पत्ता लगाउने द्रुत भिजुअल इम्युनोसे हो।यो किट मायोकार्डियल इन्फेक्शन (MI) को निदान मा एक सहायता को रूप मा प्रयोग गर्न को लागी लक्षित छ।

 • ट्रोपोनिन I द्रुत परीक्षण उपकरण (पूरा रगत/सीरम/प्लाज्मा)

  ट्रोपोनिन I द्रुत परीक्षण उपकरण (पूरा रगत/सीरम/प्लाज्मा)

  ट्रोपोनिन I र्‍यापिड टेस्ट डिभाइस (होल रगत/सीरम/प्लाज्मा) मायोकार्डियल इन्फ्रक्सन (MI) को निदानमा सहायताको रूपमा सम्पूर्ण रगत, सीरम वा प्लाज्मामा मानव कार्डियक ट्रोपोनिन I को गुणात्मक पहिचानको लागि द्रुत क्रोमेटोग्राफिक इम्युनोसे हो।

 • ट्रोपोनिन I द्रुत परीक्षण उपकरण (सीरम/प्लाज्मा)

  ट्रोपोनिन I द्रुत परीक्षण उपकरण (सीरम/प्लाज्मा)

  ट्रोपोनिन I र्‍यापिड टेस्ट डिभाइस (सीरम/प्लाज्मा) मायोकार्डियल इन्फेक्शन (MI) को निदानमा सहायताको रूपमा सम्पूर्ण रगत, सीरम वा प्लाज्मामा मानव हृदय ट्रोपोनिन I को गुणात्मक पत्ता लगाउनको लागि द्रुत क्रोमेटोग्राफिक इम्युनोसे हो।

 • मायोग्लोबिन द्रुत परीक्षण उपकरण

  मायोग्लोबिन द्रुत परीक्षण उपकरण

  मायोग्लोबिन र्‍यापिड टेस्ट डिभाइस (होल ब्लड/सीरम/प्लाज्मा) मायोकार्डियल इन्फ्रक्सन (MI) को निदानमा सहायताको रूपमा सम्पूर्ण रगत, सीरम वा प्लाज्मामा मानव मायोग्लोबिनको गुणात्मक पहिचानको लागि द्रुत क्रोमेटोग्राफिक इम्युनोएसे हो।

 • CK-MB द्रुत परीक्षण उपकरण

  CK-MB द्रुत परीक्षण उपकरण

  CK-MB र्‍यापिड टेस्ट डिभाइस (होल ब्लड/सीरम/प्लाज्मा) मायोकार्डियल इन्फ्रक्सन (MI) को निदानमा सहायताको रूपमा सम्पूर्ण रगत, सीरम वा प्लाज्मामा मानव CK-MB को गुणात्मक पहिचानको लागि द्रुत क्रोमेटोग्राफिक इम्युनोसे हो।